Oferta

Zajmujemy się szeroko pojętym projektowaniem architektoniczno–budowlanym. Oferujemy kompleksową obsługę: od pomysłu po realizację projektu.
Współpracujemy z projektantami w wielu branżach: konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej czy drogowej, a także kosztorysantami i rzeczoznawcami. Zajmujemy się formalnościami związanymi z procesem uzyskania pozwolenia na budowę.
 
Wykonujemy m.in.:
– analizy przedprojektowe, oceny lokalizacji, projekty koncepcyjne;
– indywidualne wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze obiektów mieszkalnych, biurowych, usługowych, przemysłowych i gospodarczych;
– projekty przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejących budynków, adaptacji pomieszczeń czy zmiany sposobu użytkowania ;
– projekty małej architektury i zagospodarowania terenu;
– projekty podziału fizycznego budynku;
– projekty wnętrz, elewacji;
– inwentaryzacje obiektów, projekty rozbiórek;
– nadzory autorskie.

offer

 

Kompleksowa obsługa projektu: od pomysłu do realizacji.